BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Nieuwe ouders

Er worden veel kinderen ingeschreven op De Kleine Dichter. We vinden het mooi dat onze school een goede naam heeft en dat ouders voor onze school kiezen. We heten de nieuwe kinderen en hun ouders dan ook van harte welkom. 
U kunt uw kind voor onze school vanaf 3 jarige leeftijd aanmelden via de gemeente Utrecht. Ga daarvoor naar:
https://naardebasisschool.utrecht.nl/

Wij nemen ongeveer twee maanden voordat uw kind vier wordt contact met u op om het intakegesprek te plannen. Aansluitend op dit gesprek kunt u een korte rondleiding door de school krijgen. 

Broertjes- en zusjesregeling

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten hebben recht op een plaats als hun ouders voor de leeftijd van 2,5 jaar aan school hun belangstelling kenbaar maken. Dit houdt in dat we alle ouders van onze school oproepen hun nog niet aangemelde kinderen zo spoedig mogelijk door te geven.
 

Informatieochtenden

Hieronder vind u de data van de informatie ochtenden.  Tijdens dit moment -tussen 9 en 10- krijgt u uitleg van onze directeur over onze school. Daarna volgt een rondleiding, die wordt gegeven door bovenbouw leerlingen.
Wilt u graag komen  naar een informatie ochtend, stuurt u dan een mail naar administratie.kleinedichter@spoutrecht.nl. Graag in de mail vermelden welke dag uw voorkeur heeft.

22 september
3 november
19 januari
21 februari
30 maart
9 mei
15 juni


Een uitleg over het toelatings- en plaatsingsbeleid van SPO Utrecht leest u
hier