BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Oudercommissie

De oudercommissie van De Kleine Dichter organiseert en coördineert samen met de leerkrachten alle feesten, klussen en activiteiten voor de kinderen op school.
 
Elke groep heeft 2 klassenouders. De klassenouders vormen samen de oudercommissie, aangevuld met een dagelijks bestuur gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 
Wat organiseert/regelt de oudercommissie?
  • De oudercommissie coördineert en organiseert alle met school afgesproken feesten. Te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, ondersteuning bij de culturele activiteiten, ondersteuning bij het afscheid van groep 8. Deze feesten worden allemaal gefinancierd uit de ouderbijdrage (dus ook de cadeautjes, het eten, de versieringen etc.). Per activiteit worden er werkgroepen gevormd die de organisatie op zich nemen. In elke werkgroep zitten zowel klassenouders als leerkrachten. Om een voorbeeld te noemen: met Kerst wordt er gezorgd voor de kerstversiering en de kerstbomen in de school en de aankleding van en hulp bij het kerstdiner in de klas. Na de viering wordt alles opgeruimd en de volgende dag worden de kerstversieringen weggehaald.
  • De oudercommissie zorgt ervoor dat er bij diverse activiteiten genoeg ouders zijn om te helpen. Te denken valt aan hulp bij de sportdag, versieren met Sinterklaas en Kerst, begeleiding bij de Avondvierdaagse etc.
  • De klassenouder is het aanspreekpunt voor de ouders uit die betreffende groep. Hij /zij regelt hulp bij activiteiten voor die groep, bijvoorbeeld welke ouders meegaan als begeleiding bij een uitje. Of welke ouders helpen bij een sportdag. Ook kunt u zich bij de klassenouder opgeven voor allerlei taken op school. Zo kunt u participeren in activiteiten, zonder dat u zich structureel vastlegt! Alle hulp is welkom!
 
De oudercommissie vergadert 6 keer per jaar en daarnaast komen ook de verschillende werkgroepen regelmatig bij elkaar. Elk jaar wordt ook een begroting gemaakt en een financieel jaarverslag. Samen bepalen we waar de ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis/kamp aan besteed wordt.
 
De verslagen en begroting zijn in te zien via de link.
 
Wij hopen u hiermee een idee te hebben gegeven van wat de oudercommissie doet. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen aan een van de leden.  Als u nog leuke ideeën of suggesties heeft voor de oudercommissie kunt u die natuurlijk altijd aan ons kenbaar maken. U vindt ons in de school of op het plein!
 
U kunt de klassenouders, en dus ook de oudercommissie, mailen op: ocdekleinedichter@gmail.com
 
Dagelijks bestuur
Voorzitter                          Wouter Willemsen
Secretaris                           Annet Lusseveld
Penningmeester             Marc Nelisse