BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Studiedagen en vakanties

Vakanties en studiedagen

In onderstaand overzicht vindt u de studiedagen en vakanties voor het schooljaar 2023 - 2024. Deze indeling is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter. 
De data zijn ook in de digitale schoolkalender te zien. Er is bij het bepalen van de studiedagen en vrije middagen ruimschoots rekening gehouden met de vakanties en overige vrije dagen. Om die reden kan er geen verzoek worden ingediend voor eerder vertrek richting een vakantiebestemming. Vakanties:

 • Herfstvakantie: 14 oktober-22 oktober 2023
 • Kerstvakantie: 23 december- 7 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie: 17 februari- 25 februari 2024
 • Pasen: 1 april 2024
 • Meivakantie: 27 april-12 mei 2024
 • Pinksteren: 20 mei 2024
 • Zomervakantie 2024: 13 juli- 25 augustus 2024
Studiedagen:
 • 11 en 12 september 2023
 • 22 december 2023
 • 16 februari 2024
 • 2 april 2024
 • 27 juni 2024
Eerder vrij:
 • 5 december 2023 om 12.15 uur
 • 12 juli 2024 om 12.15 uur