BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Studiedagen en vakanties

Vakanties en studiedagen

In onderstaand overzicht vindt u de studiedagen en vakanties voor het schooljaar 2022 - 2023. Deze indeling is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter. 
De data zijn straks, net als afgelopen schooljaar, automatisch in de digitale schoolkalender te zien. Er is bij het bepalen van de studiedagen en vrije middagen ruimschoots rekening gehouden met de vakanties en overige vrije dagen. Om die reden kan er geen verzoek worden ingediend voor eerder vertrek richting een vakantiebestemming. De vakantiedagen zijn gepland op de volgende data:

 • Herfstvakantie          24 t/m 28 oktober 2022
 • Kerstvakantie             26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • Krokusvakantie         27 februari t/m 3 maart 2023
 • Pasen                               10 april 2023
 • Meivakantie                 24 april t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaart                   18 en 19 mei 2023
 • Pinksteren                     29 mei 2023
 • Laatste schooldag     7 juli 2023 (kinderen om 12.15 uur vrij)
 • Zomervakantie           10 juli t/m 18 augustus 2023
De studiedagen zijn gepland op de volgende data:
 • Maandag 31 oktober 2022
 • Vrijdag 23 december 2022
 • Donderdag 23 februari 2023
 • Vrijdag 24 februari 2023
 • Dinsdag 11 april 2023
 • Woensdag 21 juni 2023