BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Studiedagen en vakanties

Vakanties en studiedagen

In onderstaand overzicht vindt u de studiedagen en vakanties voor het schooljaar 2022 - 2023 en alvast die van komend schooljaar. Deze indeling is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter. 
De data zijn straks, net als afgelopen schooljaar, automatisch in de digitale schoolkalender te zien. Er is bij het bepalen van de studiedagen en vrije middagen ruimschoots rekening gehouden met de vakanties en overige vrije dagen. Om die reden kan er geen verzoek worden ingediend voor eerder vertrek richting een vakantiebestemming. De vakantiedagen zijn gepland op de volgende data:

 • Laatste schooldag :    7 juli 2023 (kinderen om 12.15 uur vrij)
 • Zomervakantie:          10 juli t/m 18 augustus 2023
Laatste studiedag:

Woensdag 21 juni 2023

Schooljaar 2023 -2024

Vakanties:
 • Herfstvakantie: 14 oktober-22 oktober 2023
 • Kerstvakantie: 23 december- 7 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie: 17 februari- 25 februari 2024
 • Pasen: 1 april 2024
 • Meivakantie: 27 april-12 mei 2024
 • Pinksteren: 20 mei 2024
 • Zomervakantie 2024: 13 juli- 25 augustus 2024
Studiedagen:
 • 11 en 12 september 2023
 • 22 december 2023
 • 16 februari 2024
 • 2 april 2024
 • 27 juni 2024
Eerder vrij:
 • 5 december 2023 om 12.15 uur
 • 12 juli 2024 om 12.15 uur