BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Aanvragen buitengewoon verlof

Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor buitengewoon verlofdagen voor uw kind. De directie zal over deze aanvraag een beslissing nemen en u via de mail op de hoogte stellen van de beslissing.
* Verplichte velden