BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad kan namens ouders invloed hebben op de school.
De Kleine Dichter heeft een actieve MR waarin drie ouders en drie personeelsleden zitten voor een termijn van 2 jaar.
De MR komt vrijwel elke maand bijeen (minimaal 6 keer per jaar). Zij bespreken dan beleidsmatige onderwerpen. De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Denk hierbij aan jaarplan school , begroting, klachtenregeling, schooltijden en data studiedagen. De MR stelt ook de hoogte van de ouderbijdrage vast. Bij sollicitatiegesprekken van nieuw personeel neemt altijd één van de ouders van de MR zitting in de sollicitatiecommissie. 
 
MR-leden
Kyra Geertsema, moeder van Dex (3A) en Zoë (5A)
Mèlanie Nijenhuis
Maartje Snoek, moeder van Max (5a) en Guusje (7A)
Marco, leerkracht 1-2B
Angelique, leerkracht groep 1-2A
Femke, leerkracht groep 7B

MR-verkiezing
Ouders kunnen zich kandidaat stellen bij een MR-verkiezing. De ouders die zich kandidaat stellen worden door middel van stemming gekozen. Ouders die zitting nemen in de MR kunnen zich twee keer voor een termijn van 2 jaar verkiesbaar stellen.
De notulen van de MR-vergaderingen worden op deze site geplaatst, zodat de ouders op de hoogte blijven van de gespreksonderwerpen, beslissingen en adviezen van de MR. Ouders kunnen de MR-leden altijd benaderen op school of via de mail met vragen, suggesties of zaken die besproken moeten worden binnen de MR. Wij horen graag van ouders wat er leeft!  Ons e-mail adres: 
mr.kleinedichter@spoutrecht.nl 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de MR-notulen en wilt u die graag per mail ontvangen, laat dat ons dan weten via een mail naar bovenstaand adres.

Jaarverslag
De voorzitter van der MR heeft over de MR bijeenkomsten van het schooljaar 2018-2019 een jaarverslag gemaakt. 
Dat verslag kunt u hier lezen.

NOTULEN MR VERGADERINGEN

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 4 april 2019

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 14 februari


Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 13 december 2018

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 9 november 2018

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 16 oktober 2018

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 20 september 2018