BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Medezeggenschapsraad

Welkom bij de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Kleine Dichter
De MR is het formele orgaan wat namens ouders invloed kan hebben op de school.
De Kleine Dichter heeft een actieve (MR) waarin drie ouders en drie personeelsleden zitten voor een termijn van 2 jaar.
De MR komt vrijwel elke maand bijeen (minimaal 6 keer per jaar). Zij bespreken dan beleidsmatige onderwerpen. De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Denk hierbij aan jaarplan school , begroting, klachtenregeling, schooltijden en data studiedagen. De MR stelt ook de hoogte van de ouderbijdrage vast. Bij sollicitatiegesprekken van nieuw personeel neemt altijd één van de ouders van de MR zitting in de sollicitatiecommissie. 
Zie voor alle instemmings- en adviesrechten de infographic hieronder.

 
MR-leden
Anne Maaike Reitzema, moeder van Sophia (4A), David (7B) 
Mèlanie Nijenhuis, moeder van Evi (1-2E) en Ole (7B)
Wouter Willemsen, vader van Luz (1-2A)
Floris, leerkracht groep 3A
Angelique, leerkracht groep 1-2A
Femke, leerkracht groep 3B

MR-verkiezing
Ouders kunnen zich kandidaat stellen bij een MR-verkiezing. De ouders die zich kandidaat stellen worden door middel van stemming gekozen. Ouders die zitting nemen in de MR kunnen zich twee keer voor een termijn van 2 jaar verkiesbaar stellen.
De notulen van de MR-vergaderingen worden op deze site geplaatst, zodat de ouders op de hoogte blijven van de gespreksonderwerpen, beslissingen en adviezen van de MR. Ouders kunnen de MR-leden altijd benaderen op school of via de mail met vragen, suggesties of zaken die besproken moeten worden binnen de MR. Wij horen graag van ouders wat er leeft!  Ons e-mail adres: 
mzr@dekleinedichter.nl
Mocht u geïnteresseerd zijn in de MR-notulen en wilt u die graag per mail ontvangen, laat dat ons dan weten via een mail naar bovenstaand adres.

Klik hier voor het MR jaarverslag 2016-2017

NOTULEN MR VERGADERINGEN

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 30 mei 2018

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 29 maart 2018

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 6 februari 2018

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 9 november 2017

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 29 juni 2017

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 28 maart 2017

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 6 februari 2017

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 7 december 2016

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 2 november 2016

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 13 september 2016

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 21 juni 2016

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 11 mei 2016

Klik hier voor het MR Jaarverslag 2015 - 2016