BS de Kleine Dichter
Heycopplein 1
3521EX Utrecht
0302963585

Medezeggenschapsraad

Welkom bij de Medezeggenschapsraad van OBS de Kleine Dichter

De Kleine Dichter heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR) waarin zowel ouders als personeelsleden zitting hebben. De leerkrachten in de MR hebben voor deze taak gekozen voor een termijn van minimaal 2 jaar. De MR-ouders hebben zich kandidaat gesteld bij de MR-verkiezingen die eens per 2 jaar plaatsvinden. Drie ouders worden hieruit middels stemming gekozen. Ouders die zitting nemen in de MR kunnen zich twee keer voor een termijn van 2 jaar verkiesbaar stellen.

De MR van De Kleine Dichter komt vrijwel elke maand bijeen (minimaal 6 keer per jaar). Zij bespreken dan beleidsmatige onderwerpen. De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Onderstaand staan enkele voorbeelden:

·         Jaarplan school
·         Begroting
·         Overblijven
·         Schooltijden
·         Uitbreiding van de school

De MR stelt ook de hoogte van de ouderbijdrage vast. Bij sollicitatiegesprekken van nieuw personeel neemt altijd één van de ouders van de MR zitting in de sollicitatiecommissie.

Oudergeleiding
Anne Maaike Reitzema, moeder van Sophia (3A), David (6B) en Simon (8B)
Marjolein Rooijmans, moeder van Friso (4B), Olivier (7A) en Merijn (8A)
Wouter Willemsen, vader van Luz (1-2A)

 

De notulen van de MR-vergaderingen worden via de mail naar de ouders verstuurd, zodat de ouders op de hoogte blijven van de beslissingen en adviezen van de MR. Ook de komende jaren zal de MR zich enthousiast, kritisch en scherp opstellen als het gaat om belangrijke beslissingen binnen de school.  Ouders kunnen de MR-leden altijd benaderen op school of via de mail met vragen, suggesties of zaken die besproken moeten worden binnen de MR. Wij horen graag van ouders wat er leeft, waar de zorgpunten zitten en uiteraard horen wij ook graag wat er goed gaat! Ons e-mail adres: 

mzr@dekleinedichter.nl
Mocht u geïnteresseerd zijn in de MR-notulen en wilt u die graag per mail ontvangen, laat dat ons dan weten via een mail naar bovenstaand adres.

NOTULEN MR VERGADERINGEN

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 29 juni 2017

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 28 maart 2017

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 6 februari 2017

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 7 december 2016

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 2 november 2016

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 13 september 2016

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 21 juni 2016

Klik hier voor de notulen van de MR vergadering van 11 mei 2016

Klik hier voor het MR Jaarverslag 2015 - 2016